‹‹ خرید الکترومکانیکال شامل ترانسفورماتور روغنی و تابلو های برق

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۲
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۷ تیر ۱۳۹۸ تا ۶ مرداد ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ تیر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۵ مرداد ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-تجدید ››

(شماره فراخوان ------------------)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید الکترومکانیکال شامل ترانسفورماتور روغنی و تابلو های برق » با شماره ------------------------را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و ضمن واریز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد از طریق درگاه به شماره حساب۳۱۸۸۰۰۲۲۱۳۱۰ نزد بانک سپه شعبه انقلاب اهواز ، اسناد مناقصه را تا تاریخ ۲۴/۴/۹۸ ساعت ۱۴دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۵-مدت اجراي كار : ۱ماه

۶- مدت اعتبار پیشنهادها: ۳ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۹-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روز شنبه مورخ ۵/۵/۹۸ حداکثر تا ساعت ۱۲ ، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز یک شنبه مورخ ۶/۵/۹۸ ساعت ۱۰ ، اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).