خرید، نصب و راه اندازی تابلوهاي راه انداز و ترانسفورماتور ايستگاه پمپاژ فشار متوسط تصفيه خانه شماره ۲ اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۳۵
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران-نوبت اول ››
(شماره فراخوان(۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۳۵)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹ خرید، نصب و راه اندازی تابلوهاي راه انداز و ترانسفورماتور ايستگاه پمپاژ فشار متوسط تصفيه خانه شماره ۲ اهواز » با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۳۵را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا ساعت۱۲ ظهر مورخ ۲۸/۰۵/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز
۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب وانرژی اروند
۳-محل اجراي پروژه : اهواز
۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی
۵-مدت اجراي كار :۷ ماه
۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان۳،۵۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیازلازم جهت دعوت به مناقصه شده اند،در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.
۷-تاريخ و محل تسلیم استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی : روز سه شنبه مورخ ۱۲/۰۶/۹۸ ساعت ۱۰ بعد از ظهر، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).