خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره با اقطار ۱۰۰۰،۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵،۱۶۰ میلیمتر

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۴ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۴ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ››
(شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۰)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره با اقطار ۱۰۰۰،۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵،۱۶۰ میلیمتر » با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۰را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۲۴/۰۷/۹۸ تا ساعت ۱۰ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز
۲-دستگاه نظارت : معاونت فنی مهندسی
۳-محل اجراي پروژه : اهواز
۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی
۵-مدت اجراي كار : ۱ماه
۶-مدت اعتبار پیشنهادها: ۶ ماه
۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۳،۰۲۸،۵۹۱،۰۰۰ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.
۸-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف): روز شنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۸ حداکثر تا ساعت ۹صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز
–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.
۹-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: روز شنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۸ ساعت ۱۲صبح،
اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).