تهیه کلید مولد اولیه،ساخت،حمل،نصب وتست و راه اندازی ۱۲ دستگاه فیلتر تحت فشار با کلیه متعلقات(تصفیه خانه شماره ۲)

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ مهر ۱۳۹۸ تا ۹ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران-نوبت اول ››
(شماره فراخوان( ………………….. )
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹ تهیه کلید مولد اولیه،ساخت،حمل،نصب وتست و راه اندازی ۱۲ دستگاه فیلتر تحت فشار با کلیه متعلقات(تصفیه خانه شماره ۲)» با شماره ……………………….. را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا تاریخ ۲۵/۰۷/۹۸تا ساعت ۱۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز
۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب انرژی اروند
۳-محل اجراي پروژه : اهواز
۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی
۵-مدت اجراي كار : ۷ ماه
۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۴،۹۰۷،۳۱۵،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیازلازم جهت دعوت به مناقصه شده اند،در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.
۷- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.
۸-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد:روز پنج شنبه ۰۹/۰۸//۹۸ ساعت ۱۸ بعد از ظهر

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).