فراخوان ارزیابی کیفیخرید،نصب وراه اندازی تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژه فشار متوسط تصفیه خانه شماره ۲ اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۴
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ مهر ۱۳۹۸ تا ۹ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران-نوبت دوم ››
(شماره فراخوان( ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۴)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹ خرید،نصب وراه اندازی تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژه فشار متوسط تصفیه خانه شماره ۲ اهواز » با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا تاریخ ۲۵/۰۷/۹۸ تا ساعت ۱۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز
۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند
۳-محل اجراي پروژه : اهواز
۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی
۵-مدت اجراي كار : ۷ ماه
۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیازلازم جهت دعوت به مناقصه شده اند،در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.
۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.
۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد:روز پنج شنبه مورخ ۰۹/۰۸/۹۸ تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).