خریدکلروفریک

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۶
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۶ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۶ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت اول››

(شماره فراخوا ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۶ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی‹‹خریدکلروفریک»با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۲۵/۰۷/۹۸ تا ساعت ۱۰  دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری              

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای داخلی(جاری)

۵-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه

۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۷- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) میتوانند در مناقصه موضوع فوق الاشاره شرکت نمایند.

۸-تاريخ و محل تسلیم پاکت حاوی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (الف):  روز  دوشنبه مورخ۰۶/۰۸/۹۸ حداکثر تا ساعت ۱۰صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده در سامانه ستاد:روز  دوشنبه ۰۶/۰۸/۹۸ ساعت۱۰

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۸ساعت ۱۲

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۱-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).