آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی عملیات اصلاح شبکه توزيع آب منطقه شکاره (يک و دو و سه) شهر کارون

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۸
نوع: 
مناقصه
تاریخ شروع و پایان: 
۲۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۸ مهر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۲ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

                                     ‹‹ آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران-نوبت اول ››

(شماره فراخوان( ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۸ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹عملیات اصلاح شبکه توزيع آب منطقه شکاره (يک و دو و سه) شهر کارون» با شماره ی ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل ارزیابی کیفی  از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت     مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا ساعت۱۲ ظهر مورخ ۲۸/۰۷/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دز آب

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۱۹۰/۶۰۹/۷۶۵/۷۷  ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۰۰۰/۴۰۰/۵۲۳/۳ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیازلازم جهت دعوت به مناقصه شده اند،در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۹۸ ساعت ۱۲ ظهر

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).