خرید پرکلرین

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۸ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱ آبان ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۱ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری

‹‹ آگهی فراخوان تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت اول››

(شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۳  )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید پرکلرین» با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۳را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۰۱/۰۸/۹۸ تا ساعت ۱۰ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری              

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای داخلی(جاری)

۵-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه

۶_مدت اعتبار پیشنهادها: ۶ماه

۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰۰ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۷- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) میتوانند در مناقصه موضوع فوق الاشاره شرکت نمایند.

۸-تاريخ و محل تسلیم پاکت «الف» ( اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار):  روز شنبه مورخ ۱۱/۰۸/۹۸ حداکثر تا ساعت ۹صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف،ب و ج )تکمیل شده در سامانه ستاد:روز شنبه ۱۱/۰۸/۹۸ ساعت۱۰

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز شنبه مورخ ۱۱/۰۸/۹۸ساعت ۱۴

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).