خریدلوله های پلی اتیلن دو جداره با اقطار ۱۰۰۰،۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵،۱۶۰ م.م

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۵
نوع: 
مناقصه
تاریخ شروع و پایان: 
۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ آبان ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ آبان ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –تجدید نوبت دوم››

(شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۵  )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خریدلوله های پلی اتیلن دو جداره با اقطار ۱۰۰۰،۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵،۱۶۰ م.م» با شماره۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۵را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۱۱/۰۸/۹۸ تا ساعت ۱۰  دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : عمرانی

۵-مدت اجراي كار : ۱ ماه

۶-مدت اعتبار پیشنهادها:۶ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۳،۰۲۸،۵۹۱،۰۰۰ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۸-تاريخ و محل تسلیم پاکت  «الف»(اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار):  روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۸ حداکثر تا ساعت ۱۰صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف،ب و ج) در سامانه ستاد:روز سه شنبه ۲۱/۰۸/۹۸ ساعت۱۰

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۸ساعت ۱۳

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).