خرید،نصب و راه اندازی چهار دستگاه الکتروپمپ اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره دو آب اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۸۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۸۸)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید،نصب و راه اندازی چهار دستگاه الکتروپمپ اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره دو آب اهواز» با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۸۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : --------- ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۶ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۲،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۹-مدت اعتبار پیشنهادها: ۶ ماه

۱۰- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) در سامانه ستاد : روز شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ ساعت ۱۹:۰۰

۱۱-تاريخ و محل تسلیم پاکت« الف» (اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) : روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ حداکثر تا ساعت ۹ صبح- اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۲-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ ساعت ۱۰ صبح،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).