عملیات اجرایی تکمیل خط ۸۰۰ میلیمتر خیابان شهید نورانی حد فاصل خیابان فشار قوی تا خیابان کاشف و اجرای بخشی از شبکه و انشعابات خیابان کاشف

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ تا ۹ فروردین ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۵ فروردین ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)-نوبت اول ››

شماره فراخوان (۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۳)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹عملیات اجرایی تکمیل خط ۸۰۰ میلیمتر خیابان شهید نورانی حد فاصل خیابان فشار قوی تا خیابان کاشف و اجرای بخشی از شبکه و انشعابات خیابان کاشف» با شماره ی ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۱۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت۱۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب

۳-محل اجراي پروژه : شهرستان کارون-کوت عبدالله-کوی درویشیه

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۶۹،۵۸۷،۵۹۵،۸۸۴  ریال

۵-محل تأمين اعتبار : اعتبارات عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۱۰ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۳،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸- پايه كاري و رشته : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) در سامانه ستاد : روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۱/۹۹ ساعت ۱۹:۰۰

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکت الف (اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) و استعلام تکمیل شده ارزیابی کیفی به همراه مستندات و مدارک مربوطه مناقصه گران (پاکت فیزیکی) : روز شنبه مورخ ۰۹/۰۱/۹۹ حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح- اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) و سند استعلام ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ ۰۹/۰۱/۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ صبح،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).