عملیات بهسازی پست برق فشار متوسط تصفیه خانه شماره دو آب اهواز

کد: 
۲۰۹۸۱۳۳۱۰۰۰۰۵۹
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۰ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۴ آذر ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان۲۰۹۸۱۳۳۱۰۰۰۰۵۹)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ عملیات بهسازی پست برق فشار متوسط تصفیه خانه شماره دو آب اهواز» با شماره ۲۰۹۸۱۳۳۱۰۰۰۰۵۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا ساعت۰۰ :۱۸ مورخ ۱۳/۰۹/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۳۵،۵۶۹،۲۲۰،۳۱۲ ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۸  ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۱،۷۷۸،۴۷۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته نیرو – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-مدت اعتبار پیشنهادها : ۶  ماه

۱۰- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) در سامانه ستاد : روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۹۸ ساعت ۹ صبح

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکت« الف» (اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) : روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۹۸ حداکثر تا ساعت ۹ صبح- اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۹۸ ساعت۱۲ ظهر ،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

 

                                     ‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت دوم››

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).