عملیات اجرای بخشی از خطوط اصلی جمع کننده و کلکتور فاضلاب غرب اهواز

کد: 
۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۴ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران-نوبت اول ››

(شماره فراخوان( ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۰ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹ عملیات اجرای بخشی از خطوط اصلی جمع کننده و کلکتور فاضلاب غرب اهواز » با شماره ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل ارزیابی کیفی  از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۰/۰۶/۹۹ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضلاب اهواز، اهواز – کیانپارس – خیابان پنج غربی –  نبش خرداد – کدپستی ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸ تلفن : ۳۳۳۳۰۹۷۵ (۰۶۱) فاکس : ۳۳۳۸۶۶۸۷(۰۶۱)

۲-شرح مختصر کار : اجرای خطوط اصلی فاضلاب به طول تقریبی ۵/۸کیلومتر به روش ترانشه باز و به اقطار مختلف ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر و اجرای خطوط اصلی فاضلاب به روش میکروتونلینگ به طول تقریبی ۶ کیلومتر و به اقطار ۱۰۰۰ و۱۲۰۰ میلیمتر. 

۳-مشاور طرح : شرکت مهندسین مشاور ری آب

۴-محل اجراي پروژه : شهراهواز

۵-مبلغ برآورد هزینه اجراي كار : ۱،۵۸۱،۲۸۵،۲۵۵،۷۵۱ ریال

۶-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی – صندوق توسعه ملی

۷-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه (دو جبهه کاری)

۸-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۲۷،۵۱۲،۸۵۳،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد و توسط مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی پذیرفته شده و حائز حداقل امتیازلازم جهت دعوت به مناقصه شده اند،در زمان تکمیل پاکات مناقصه می بایست ارائه گردد.

۹-شرایط متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی:

الف ) شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری پايه ۲ رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب– با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب)گروه مشارکت دارای صلاحیت فوق الذکر

۱۰-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۶/۹۹ حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).