خرید پمپ های لجن کش فاضلابی در اقطار ۶ و۱۲ اینچ»

کد: 
۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۰ آبان ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱ آذر ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت اول و دوم››

(شماره فراخوان۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۸)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ‹‹ خرید پمپ های لجن کش فاضلابی در اقطار       ۶ و۱۲ اینچ» با شماره۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۸را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۲۰/۰۸/۹۹ تا ساعت ۱۹ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-خریدار : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه _ معاونت بهره برداری

۳-بازرس فنی:شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب

۴-محل تأمين اعتبار : اعتبارات عمرانی

۵-مدت زمان تحویل کالا : ۳ماه

۶-مدت اعتبار پیشنهادها:۶ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۴،۰۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و شرکت های تامین کننده با ارائه پروانه بهره برداری و نامه نمایندگی مجاز رسمی از شرکتهای تولید کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف،ب و ج) در سامانه ستاد:روز شنبه ۰۱/۰۹/۹۹ ساعت  :۰۰۸

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکت  «الف»(اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار):  روز شنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۹ حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز شنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۹ساعت ۱۱:۰۰

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).