عملیات اجرای اصلاح شبکه و انشعابات فاضلاب کیانپارس خیابان اسفند شرقی

کد: 
۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۷
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۷)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ عملیات اجرای اصلاح شبکه و انشعابات فاضلاب کیانپارس خیابان اسفند شرقی » با شماره ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا ساعت۰۰ :۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۹ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور ری آب

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۴,۹۳۲,۹۱۰,۴۱۷ ریال

۵-محل تأمين اعتبار : اعتبارات جاری

۶-مدت اجراي كار : ۳ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۲۴۶,۶۴۶,۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-مدت اعتبار پیشنهادها : ۲ ماه

۱۰- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) درسامانه ستاد : روز یکشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ ساعت ۱۹:۰۰

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکت« الف» (اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) : روز دوشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح- اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز دوشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ ،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).