عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه اکباتان

کد: 
۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۵۹
نوع: 
مناقصه
تاریخ شروع و پایان: 
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲ اسفند ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)-نوبت اول ››

شماره فراخوان( ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۸ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ‹‹عملیات اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه اکباتان» با شماره ی ۲۰۹۹۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۴۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعلام های ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعلامهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را تا ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۹۹ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور ری آب

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۱۴۱،۱۶۱،۴۳۳،۰۵۵  ریال

۵-محل تأمين اعتبار : اعتبارات عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۹ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۰۰۰/۳۲۹/۵۲۳/۵ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸- پايه كاري و رشته : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعلامهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) در سامانه ستاد : روز شنبه مورخ ۰۲/۱۲/۹۹ ساعت ۸:۰۰ صبح

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکت الف (اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) و استعلام تکمیل شده ارزیابی کیفی به همراه مستندات و مدارک مربوطه مناقصه گران (پاکت فیزیکی) : روز شنبه مورخ ۰۲/۱۲/۹۹ حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح- اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) و سند استعلام ارزیابی کیفی : روز شنبه مورخ ۰۲/۱۲/۹۹ ساعت ۱۱:۰۰ صبح،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).