خرید ۷۰۰ تن کلروفریک

کد: 
۲۵۵ /۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۶ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ آبان ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ آبان ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری
فایل: 

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

به شماره فراخوان ۲۵۵ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد خرید ۷۰۰ تن کلروفریک را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه :
اهواز

دستگاه نظارت:  معاونت بهره برداری             

مدت تحویل کالا : یکسال
منبع تامین اعتباری : درآمد جاری 

مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال

مدارک لازم : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال (دویست وپنجاه  هزار ریال) به حساب شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز.

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها) - ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ 
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۰۸/۹۶
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: ساعت ۱۰صبح مورخ ۲۱/۰۸/۹۶

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۶  ساعت ۱۱:۰۰ ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد

توضیحات : شرکت های حقوقی تولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 

                                                                                  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).