خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح با پوشش داخلی پلی اتیلن بهمراه واشر در اقطار ۶۰۰ و ۱۰۰۰ م.م به ترتیب ۲۱۰۰ و ۱۰۰۰ متر

کد: 
۲۵۸ /۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۶ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ آبان ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۲ آبان ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

به شماره فراخوان ۲۵۸ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح با پوشش داخلی پلی اتیلن بهمراه واشر در اقطار ۶۰۰ و ۱۰۰۰ م.م به ترتیب ۲۱۰۰ و ۱۰۰۰ متر را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه :
اهواز

دستگاه نظارت:  معاونت مهندسی توسعه             

مدت تحویل کالا : ۳ ماه
منبع تامین اعتباری : اعتبارات عمرانی 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

مدارک لازم : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال (دویست وپنجاه  هزار ریال) به حساب شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز.

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها) - ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ 
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۰۸/۹۶
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۲/۰۸/۹۶

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۸/۹۶  ساعت ۱۱ صبح ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد

توضیحات : شرکت های حقوقی تولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 

                                                                                  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).