خرید ۵۰۰ تن خرید پک جامد

کد: 
۶۷۲ /۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۱ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله بررسی پیشنهادات
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری
فایل: 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

به شماره فراخوان   ۶۷۲ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد خرید ۵۰۰ تن خرید پک جامد را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه : اهواز

دستگاه نظارت :  معاونت بهره برداری              

مدت تحویل کالا : یکسال
منبع تامین اعتباری : درآمد جاری 

مدارک لازم : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال (دویست وپنجاه  هزار ریال) به حساب شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز.

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها) - ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ 

مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ ۹۶.۶.۱۵
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: ساعت ۱۰ مورخ ۹۶.۶.۲۵

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز شنبه مورخ ۹۶.۶.۲۵  ساعت ۱۱ صبح ، دفتر قراردادها،  ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

توضیحات : شرکت های حقوقی تولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).