اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده شرق اهواز

کد: 
۸۴۷ /۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۷ اسفند ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ آبان ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۷ Azar 1396
وضعیت: 
مرحله بررسی پیشنهادات
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  

به شماره فراخوان ۸۴۷ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده شرق اهواز را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه :
اهواز

دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور ری آب            

مدت انجام کار : ۴ ماه
منبع تامین اعتباری : درآمد جاری 

مدارک لازم : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی به مبلغ  ۷۰۰،۰۰۰  ریال به حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب .

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب – تلفن: ۳۳۳۷۴۸۲۳ - ۳۳۳۷۴۸۷۵ – ۰۶۱

برآورد اولیه : ۱۱،۶۲۹،۷۰۲،۵۳۱ ريال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۵۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ريال
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۹۶
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه:
روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ ساعت۱۰ صبح

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

محل و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ ساعت۱۱ صبح دفتر قراردادها به آدرس اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد – طبقه سوم- ۳۳۳۸۶۵۰۹ 

 ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد

شرکتهای واجد شرایط دریافت اسناد : شرکتهایی که دارای رتبه حداقل پنج در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                                                  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).