مناقصات و مزایدات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه درویشیه کوت عبدالله یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
خرید گاز کلر ۹/۹۹% مناقصه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
‹‹ خرید ۱۰۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت خشک سایز ۲/۱ اینچ یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
خرید پک مایع۱۷/۵% یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی غرب اهواز مناقصه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه سخیریه و یوسفی شهر اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کوی علوی شهر اهواز› یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اصلاح شبکه توزیع آب منطقه شهرک شهید بهشتی شهر شیبان یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کمپلو جنوبی شهر اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(الف)" یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز(ب)" یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع انشعابات آب کلان شهر اهواز و شهرستان کارون یک مرحله ای ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

صفحه‌ها

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).