معاونت منابع انسانی - شرح وظایف

 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه مسایل برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش و تشكیلات شركت .
 • تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه آموزش كاركنان ، خدمات مدیریت و انفورماتیك ، برنامه ریزی و تحقیقات با مشاركت سایر واحدها ، ارزیابی میزان موفقیت و حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای تعیین شده .
 • انجام فعالیتهای مربوط به تجهیز ستاد شركت و امور آب و فاضلاب شهرهای تابعه به سیستمها و روشهای اجرایی وعملیاتی پیشرفته و متحدالشكل .
 • تهیه و تنظیم و ارائه بودجه سالانه شركت بمنظور طرح در هیات مدیره با مشاركت سایر واحدها.
 • ایجاد ، راه اندازی و بهره برداری از سیستم اطلاعات مدیریت درسطح شركت و تهیه گزارشات موردنیاز سطوح مختلف مدیریت .
 • بررسی و برنامه ریزی لازم بمنظور ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت در سطح شركت .
 • برنامه ریزی لازم بمنظور انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد لزوم با هماهنگی شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور.
 • تشكیل كمیته های مورد لزوم .
 • ارائه طرحهای بهبود مدیریت از جمله بالندگی سازمانی (OD ) ، بررسی و شناخت فضای مطالعه سازمانی ، تسهیل ومنطقی كردن كارها، تدوین وظایف و مسئولیتهای مدیران ، سرپرستان و مسئولین ، و دیگر طرحهایی كه بتوانند در ثمربخشی سازمانی مؤثر واقع شوند.
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات و شناسایی گردش كارها و روشهای مورد عمل واحدها از جمله روشهای امورمشتركین ،روشهای اداری ، بایگانی ، اطلاع رسانی ، حسابداری بازرگانی و قیمت تمام شده ، بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری ، حسابداری انبار و اموال و غیره .
 • بررسی و كنترل گزارش شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرایی و ارائه نظارت و راهنمایی كارشناسان .
 • طراحی روشهای مناسب و پیشرفته و تهیه دستورالعملهای لازم با استفاده و برخورداری از نظارت و مشاركت بهره برداری ،كارشناسان ، و مدیران شركتهای آب و فاضلاب و كارشناسان ستادی .
 • كوشش به منظور ترویج مكانیزاسیون سیستمها به طوری كه كلیه واحدهای سازمان بتوانند با سهولت نسبی سیستمهای مزبور را مورد بهره برداری قرار دهند و از هزینه های اداری و اجرایی خود بكاهند.
 • ایجاد و راه انداری و در اختیار گذاردن شبكه كامپیوتری جهت استفاده كارشناسان و مدیریتهای مختلف شركت .
 • نگهداری ، پشتیبانی و ارائه روش هایی جهت حفاظت اطلاعات فایل ها و سیستم ها به واحدهای اجرائی و نظارت برای حصول اطمینان از عدم نفوذ ویروس های كامپیوتری و نظایر آن .
 • تهیه گزارشات موردنیاز سطوح مدیریت (MIS ) از اطلاعات تلفیقی با استفاده از امكانات بانك اطلاعات ملی .
 • برقراری امكانات طبقه بندی شده ، دسترسی به اطلاعات ، رمز دسترسی و افشای محرمانه اطلاعات بر اساس رهنمودهای مدیریت شركت .
 • برقراری شبكه ارتباطی راه دوربین سازمانهای مرتبط درشهرستانها وهمكاری باكارشناسان واستفاده كنندگان جهت مبادله اطلاعات .
 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و رعایت نكات ایمنی و بهداشت كار در محیط تحت سرپرستی .
 • انجام سایر وظایف محوله .

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).