مناقصات و مزایدات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
واگذاری فعالیتهای مشترکین مربوط به اداره آب و فاضلاب شهرستان باوی و بهره برداری ،حراست و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شیرین شهر یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
خرید گاز کلر یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۴ و ۵ آبفای اهواز. یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۲،۶ و مشترکین بزرگ آبفای اهواز. ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۳،۱ و ۸ آبفای اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
عملیات بهسازی پست برق فشار متوسط تصفیه خانه شماره دو آب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۴ و ۵ آبفای اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۳،۱ و ۸ آبفای اهواز. یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در مناطق ۲،۶ و مشترکین بزرگ آبفای اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
‹‹ واگذاری فعالیتهای مشترکین مربوط به اداره آب و فاضلاب شهرستان باوی و بهره برداری ،حراست و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شیرین شهر یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
عملیات تکمیلی اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه سیاحی حد فاصل خیابانهای شمالی و جنوبی صلاح الدین یک مرحله ای ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
خرید، نصب و راه اندازی شش دستگاه الکتروپمپ اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره دو آب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
عملیات بهسازی پست برق فشار متوسط تصفیه خانه شماره دو آب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
عملیات تکمیلی اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی منطقه ملاشیه یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
خرید پلی اکریل آمید کاتیونی قابل استفاده در آب شرب یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صفحه‌ها

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).