مناقصات و مزایدات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
مزایده فروش آهن آلات مستعمل و ضایعات آهن یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
مزایده فروش آهن آلات اسقاط یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
خرید ۹۰۰ تن آب ژاول یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
خرید ۱۵۰ تن پرکلرین یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
فروش آهن آلات مستعمل و ضایعات آهن یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران رفق حوادث، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه چهار آبفای اهواز (مناطق ۴ شهرداری اهواز) مناقصه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه رفع حوادث، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط و آدمروهای و حوضچه فاضلاب منطقه یک آبفای اهواز(مناطق یک و هشت و پنج شهرداری اهواز) مناقصه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران رفع حوادث، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه دو آبفای اهواز (مناطق دو و شش شعرداری اهواز) مناقصه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران رفق حوادث، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه سه آبفای اهواز (مناطق سه و هفت شعرداری اهواز) مناقصه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه رفع حوادث ، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط و آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه سه آبفای اهواز (مناطق سه و هفت شهرداری اهواز) یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه رفع حوادث ، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب و لایروبی خطوط و آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه دوآبفای اهواز (مناطق دو و شش شهرداری اهواز) یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
خرید ۳۰۰ تن پک جامد یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه رفع حوادث ، اتفاقات و رفع انسداد شبکه و انشعابات فاضلاب لایروبی خطوط آدمرو و حوضچه فاضلاب منطقه چهار آبفای اهواز (منطقه چهار شهرداری اهواز) یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
خرید ۱۵۰ تن پرکلرین یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خرید ۶۰۰ تن گاز کلر ۹۹/۹۹ % یک مرحله ای ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

صفحه‌ها

پیغام خطا

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).