مناقصات و مزایدات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
خرید کلروفریک یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
خرید کلروفریک مناقصه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
خرید پرکلرین یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
خرید پرکلرین مناقصه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
خرید پک مایع مناقصه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
خرید پک مایع ›› یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
خرید پک جامد مناقصه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
‹‹ نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز نقاط پراکنده غرب اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
‹‹ نصب انشعابات آب و فاضلاب و تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز نقاط پراکنده شرق اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
خرید شیرآلات ، اتصالات و متعلقات یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار در اقطار مختلف یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
تهیه کلید مولد اولیه، ساخت،حمل،نصب و تست وراه اندازی ۱۲ دستگاه فیلتر تحت فشار با کلیه متعلقات (تصفیه خانه شماره ۲) یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
خرید، نصب و راه اندازی تابلوهاي راه انداز و ترانسفورماتور ايستگاه پمپاژ فشار متوسط تصفيه خانه شماره ۲ اهواز یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
خرید تجهیزات الکتریکال شامل تابلو های برق فشار متوسط و ترانسفورماتور ایستگاه پمپاژه شرق اهواز(قلعه چنعان) یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
عملیات اصلاح شبکه توزيع آب منطقه شکاره (يک و دو و سه) شهر کارون یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

صفحه‌ها

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).