دفتر مدیریت محیط زیست، سلامت، ایمنی و امور اجتماعی EHSS

EHSS حرف اول كلمات (Environment محيط زيست)،(Health سلامت)،( Safety ايمني) و (SocialWorks فعالیت های اجتماعی) است. لذا دفتر EHSS متولي و عهده دار نظارت بر استقرار الزامات و استانداردها در كليه مسائل مربوط به محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی کارکنان در محیط شغلی و خانواده ایشان مي باشد. فلسفه EHSS در شرکت آب و فاضلاب اهواز در راستاي توسعه پايدار و حفظ کرامت انسانی طرح ریزی شده است تا با تکیه بر نگاهي سيستماتيک و نهادینه با کلیه عوامل مرتبط با حفظ و رعایت الزامات محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی در محیط کار و زندگي کارکنان نقش ويژه خود را ايفا نماید. اين فلسفه و نگرش، استراتژيی را دنبال می کند تا در راستای اجرای آن بتواند اثرات نامطلوب صنعت بر محيط زیست را به حداقل رسانده و اثرات مطلوب فعالیت های اجرایی را ضمن تأمين ايمني همه جانبه کليه همکاران شرکت، تجهيزات و تاسيسات افزایش دهد و از طريق شناسایی و حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سلامت و ايمني در محيط کار افراد در کليه سطوح سازمان، حوادث و آسيب ها را به صفر برساند. اگر چه موضوعات محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی بطور جداگانه در طي سال هاي متمادي در این شرکت مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهي نو، سيستماتيک و همه جانبه تحت يک مديريت واحد ميباشد. بنابراین هدفگذاری و برنامه ریزی شده است تا در قالب استقرار نظام مديريت يکپارچه HSE-MS با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و با نگرشي نو و سيستماتيک به تبيين تأثير متقابل عوامل زیست محيطی، سلامت، ايمني و امور اجتماعی پرداخته و از اين طريق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزيابي قرار داده و روش هاي مبتني بر پيشگيري را ارائه دهد. هرچند ایجاد سازمانی خلاق در نظام مديريت فراگير محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی (HSE.MS)  و رويکرد يکپارچه سازي فرايندها و گردش کار و فعاليت هاي چهارگانه سلامت، بهداشت اجتماعی، ايمني و محيط زيست در کليه سطوح شرکت نيازمند تلاش هاي زيادي است اما متخصصين و مديران شرکت درسال هاي اخير گام هاي مؤثري در جهت شکل گيري ساختار HSE.MS  و ارتقاء اهداف اين نظام مديريتي برداشته اند. آموزش يكي از مهم ترين مسائل مرتبط با استقرار سيستم مديريت EHSS در سازمان است كه در اين راستا كلاس هاي آموزشي به صورت مستمر در زمينه مسائل مختلف  EHSSجهت كليه نفرات ستادي و عملياتي برگزار می شود.

مشترک گرامی اطلاعات شخصی شما در این فرم محفوظ می ماند.

فایل‌ها باید کوچکتر از ۲ مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf docx rar zip.

 1. انجام معاینات ادواري پرسنل (طب صنعتي)

پیرو بازدید از مراکز انجام آزمون های ادواری و بررسی امکانات این مراکز از دیدگاه نرم افزاری، سخت افزاری (بروز بودن و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی) و تخصص کارکنان، شرایط برگزاری استعلام بصورت فنی تدوین و به امور قراردادهای شرکت جهت برگزاری استعلام اعلام گردید. هدفگذاری برای ورود مراکز تخصصی طب کار به موضوع معاینات ادواری و کاربری سامانه نرم افزاری پرونده های معاینات پرسنلی با امکان جستجو و دسته بندی کارکنان بر اساس بیماری ها و امکان تصمیم گیری های مدیریتی در این خصوص مد نظر قرار گرفته است. (پیوست گزارش)

 1. ارتقاء سطح آموزش ایمنی و حفاظت با برگزاری کارگاه های تئوری و عملی
 • شناسایی و مذاکره با اساتید دانشگاهی، شرکت های مشاور و دارای امکانات آموزشی در نمایشگاه HSEE اهواز و برقراری ارتباط کاری برای برگزاری اصولی دوره های مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست در شرکت
 • با عنایت به مطالعه وضعیت استقرار اهداف نظام HSE-MS در شرکت محرز گردید که اولین برنامه ای که بایستی با جدیت مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود، آموزش مدیران، کارکنان و پیمانکاران شرکت در راستای افزایش میزان آگاهی ایشان از اصول HSE می باشد که با حمایت حوزه محترم آموزش و منابع انسانی تعدادی بالغ بر ۱۵ برنامه آموزشی در قالب دوره، کارگاه و بازرسی های عملیاتی HSE در سال ۹۶ اجرا شده و در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.
 • عناوین برنامه های آموزشی برگزار شده در سال ۹۶ :
 • کمک های اولیه
 • معرفی الزامات HSE در عملیات فاضلاب (دو جلسه)
 • معرفی الزامات حقوقی HSE در نظارت بر امور پیمانکاری
 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (سه جلسه)
 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشت روانی شامل کار طولانی، فشار زندگی و... (سه جلسه)
 • بازنگری و اصلاح قراردادهای برون سپاری با دیدگاه رعایت الزامات HSE
 • روش تنظیم فرم گزارش حادثه و شبه حادثه
 • روش تنظیم فرم انجام کار (پرمیت)
 • پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
 • معرفی مخاطرات گاز هیدروژن سولفوره و روش های مقابله با آن (دو جلسه)
 • بازرسی مهندسی HSE با مشارکت اساتید دوره های آموزشی از پروژه های ساخت مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژآب پاک، احداث خط انتقال فاضلاب و فاضلابروهای شهری، تهیه فهرست نواقص عملیاتی از دیدگاه HSE و ابلاغ به حوزه های مرتبط برای اصلاح فعالیت از مرحله طراحی تا اجرا
 1. شناسایی و انتخاب کارشناسان علاقمند به امور HSE در واحدهای مختلف شرکت و تشکیل هسته اولیه تیم افسران HSE آبفا اهواز
 2. تشکیل گروه/کانال افسرانHSE  آبفا اهواز در فضای مجازی برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات ناشی از کار، آموزش مجازی، ارسال راهکارهای مبتنی بر الزامات HSE، معرفی دستورعمل ها، آیین نامه ها و ارسال چک لیست های مورد نیاز
 3. ارسال روزانه پیام های HSE از طریق پیام اتوماسیون اداری در راستای آموزش مجازی کارکنان شرکت
 4. نصب سیستم اعلام حریق در انبارهای اصلی شرکت با توانمندی ارسال پیامک در شرایط بروز خطر
 5. عقد قرارداد بیمه آتش سوزی کلیه اماکن اداری و تاسیساتی شرکت
 6. مشارکت و حضور فعال در اولین نمایشگاه HSEE استان خوزستان در نمایشگاه بین المللی اهواز
 7. تهیه، تکمیل واصلاح دستورعمل ها، آیین نامه هاو چک لیست های بازرسی HSE باتکیه برمستندات تحت کنترل و موجود در نظام IMS و ابلاغ به کلیه واحدهای شرکت جهت اجرای الزامات نظام HSE-MS
 8. تهیه و تدوین مواد قانونی و ضوابط HSE و شرح وظایف مسئولین HSE کارفرما، مشاور و پیمانکار برای درج در قراردادهای برون سپاری و ابلاغ به کلیه معاونین و مدیران مستقل شرکت (پیوست گزارش)
 9. انجام بازرسی های فنی غیرمترقبه، تنظیم گزارش تحلیلی اعلام نواقص HSE و ارسال به واحدها و پیگیری تا رفع نقص
 10. برگزاری جلسات توجیهی HSE و آموزش حضوری در حوزه های معاونین و مدیران مستقل
 • این مهم به روش بازخوانی متن قراردادهای برون سپاری در حضور مسئولین دستگاه های نظارتی مقیم و صاحبان فرآیند و تبیین مفاد قانونی HSE در راستای تاکید بیشتر و بهینه سازی رعایت اصول HSE هدفگذاری شده و در حال اجرا می باشد.

 

 

 

 1. بازدید فنی از شرکت های همکار موفق در زمینه HSE
 2. تجهیز دفتر و کارشناسان مسئول HSE به تجهیزات امداد و حفاظت فردی مانند انواع ماسک های تنفسی، کیف کمک های پزشکی و تجهیزات حفاظت فردی
 3. تجهیز تیم افسران HSE شرکت به تجهیزات و اقلام ضروری امداد و حفاظت فردی در حوادث
 4. پیگیری روند ایمن سازی نقاط دارای ریسک بالا مانند سامانه های کلرزنی ، عملیات بهره برداری فاضلاب و تابلوهای برق با جلب مشارکت واحدهای مرتبط و افسران HSE و تعریف اقدامات اصلاحی (پس از تایید در جلسات ارزیابی ریسک های HSE)
 5. اجرای بازدیدهای فنی از کلیه پروژه ها و فعالیت های اجرایی شرکت، تنظیم چک لیست های بازرسی منطبق بر نظام HSE-MS و ابلاغ نواقص به پیمانکاران و مسئولین مرتبط
 6. شناسایی متواتر مخاطرات EHSS در واحدهای مختلف شرکت از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی – نظرسنجی یا بازدیدها و مصاحبه های حضوری، تعریف و ابلاغ اقدامات اصلاحی و پیگیری اجرای اصلاحات توسط مسئولین مرتبط که در سال ۹۷ با محوریت تضمین رعایت الزامات بهداشت روانی کارکنان اجرا شد.
 7. نظارت بر رعایت الزامات EHSS توسط پیمانکاران شرکت مطابق با دستورعمل و مستنداتی که برای اخذ تعهد از پیمانکاران، پیوست قراردادهای برون سپاری شده است.
 8. مطالعه روش های موثر استقرار فعالیت های اجتماعی (Social Works) در بهینه سازی شرایط روحی و بهداشت روانی کارکنان با استفاده از تجارب سایر شرکت های معتبر
 9. توجه به پیشنهادات و انتقادات کارکنان بصورت موثر با در نظر گرفتن بازخورد مناسب به پرسنل تا موجب افزایش اعتماد و ایجاد انگیزه و از همه مهمتر برقراری حس تعلق خاطر سازمانی گردد.
 10. اصلاح قراردادهای برون سپاری با محوریت رعایت وضعیت شغلی کارکنان پیمانی، حفظ کرامت و شخصیت انسانی ایشان، نهادینه سازی مشارکت کارکنان پیمانی و استفاده از ظرفیت های تخصصی و کارشناسی ایشان در بهینه سازی اجرای فعالیت های اجرایی و...
 11. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه معرفی الزامات بهداشت روانی و مددکاری اجتماعی تحت عنوان(Social Workers) در راستای نهادینه سازی و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
 12. با توجه به اهداف جدید و رویکردهای اخیر وزارت نیرو در تفویض وظایف نظارتی امور اجتماعی کارکنان بر عهده دفاتر HSE و نتایج اقدامات انجام شده در سال ۹۶، نهادینه سازی الزامات روانشناسی صنعتی و خانواده در کلیه حوزه های مدیریتی شرکت پیگیری و اجرا می شود.
 • انجام آزمون ها و مشاوره های روانشناسی صنعتی و خانواده
 • تهیه تست های روانشناسی در دومبحث شناسایی مخاطرات و نظارت بر فرآیند شناسایی و رفع مخاطرات
 • برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با اصول روانشناسی صنعتی و خانواده

 

      ۱۳.انجام معاینات سالانه پرسنل (طب صنعتي)

 • با عنایت به توانمندی و حمایت های قانونی مراکز طب کار، ادامه معاینات پرسنلی تحت نظارت مراکز تخصصی انجام خواهد شد.
 • انجام معاینات روانشناسی صنعتی و خانواده همراه با معاینات پرسنلی

      ۱۴.تجهیز اعضای دستگاه نظارت شرکت اعم از کارکنان رسمی و تامین نیروی انسانی به تجهیزات و اقلام ضروری امداد و حفاظت فردی در حوادث

      ۱۵. آموزش حضوری نحوه استفاده از فرم های نظام HSE-MS به مسئولین دستگاه نظارت و پیمانکاران که در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد داشت.

      ۱۶. تنظیم و چاپ کتابچه های مستندات و فرم های نظام HSE-MS 

هدف از ایجاد این بخش، به اشتراک گذاری سوابق مرتبط با مفاهیم EHSS به منظور سهولت دسترسی افراد علاقمند به مباحث محیط زیست، سلامت، ایمنی و امور اجتماعی است. امیدواریم مستندات این کتابخانه مفید واقع شده و از این طریق بتوانیم گامی کوچک در راستای استقرار اهداف و مفاهیم EHSS در صنعت آب و فاضلاب برداریم. از کلیه فرهیختگان گرامی که افتخار بازدید از این بخش را به ما داده اند درخواست می کنیم که پیشنهادات و انتقادات خود را در راستای بهبود و ارتقای سطح خدمات کتابخانه مجازی از بخش ارتباط با مدیر دفترEHSS ارسال فرمایند. از بذل توجه شما سپاسگزارم مدیر دفتر EHSS

نام فایل حجم فایل نام فایل حجم فایل
۱۰۰-۱-حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها ۱۹۸ KB ۱۰۰-۱۱-دستورالعمل  اجرائي كارهاي سخت ۱۵۷KB
۱۰۰-۲-مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها ۲۶۰KB ۱۰۰-۱۲-بازنشستگي پيش از موعد ۱۸۵KB
۱۰۰-۳-حفاظتي وسايل حمل و نقل ۳۲۲KB ۱۰۰-۱۳-تاسيسات و وسايل الكتريكي ۴۹۸KB
۱۰۰-۴-علايم ايمني ۱۱۳۱KB ۱۰۰-۱۴-حمل دستي بار ۳۱۴KB
۱۰۰-۵-كميته حفاظت فنی و بهداشت کار ۱۵۲KB ۱۰۰-۱۵-ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار ۲۲۸KB
۱۰۰-۶-امور پيمانكاري ۲۰۵KB ۱۰۰-۱۶-ايمني تاسيسات با اتصال به زمين ۱۶۲۴KB
۱۰۰-۷-نحوه تشخيص و تائيد مشاور فني ۱۹۱KB ۱۰۰-۱۷-كار گرم ۴۵۲KB
۱۰۰-۸-وسايل حفاظتي انفرادي ۲۲۶KB ۱۰۰-۱۸-مبارزه با آتش سوزي ۲۰۸KB
۱۰۰-۹-آيين نامه كارهاي سخت ۱۳۳KB ۱۰۰-۱۹-مواد خطرناك ۳۲۳KB
۱۰۰-۱۰-آيين نامه اجرائي كارهاي سخت ۱۹۸KB ۱۰۰-۲۰-ذخيره سازي و توزيع گاز مايع ۳۱۶KB
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرما و پیمانکار    دستوالعمل ایمنی پیمانکاران آبفای اهواز ۷۲۳KB
 قانون کار ۲۷۶KB    

 

راهنمایی: کمترین(۱) به معنای پایین ترین سطح موافقت و بیشترین(۶) به معنای بالاترین سطح موافقت.

شرکت کنندگان عزیز بایستی نتیجه و امتیاز آزمون را یادداشت نموده و در کارگاه آموزشی روانشناسی خانواده به استاد دوره ارایه و مشاوره های لازم را دریافت نمایند.

اطلاعات

نورعلی حاجی پور
مدرک تحصیلی: 
.
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۳۶۵۱
آدرس پستی: 
اهواز،کیانپارس،خیابان پنجم،نبش خرداد،کد پستی ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸
آدرس ایمیل: 
ehss[at]aww.co.ir
موضوع پاسخگويي: 
محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی کارکنان در محیط شغلی و خانواده
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
کارشناسی شیمی کاربردی
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۴
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool در datex_webfrm_form_alter()‎ (خط ۹۶ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/datex/datex_webfrm/datex_webfrm.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool در datex_webfrm_form_alter()‎ (خط ۹۶ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/datex/datex_webfrm/datex_webfrm.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

پیغام وضعیت

The webform component trackingcode is not able to be displayed